Soạn văn 6

Soạn văn lớp 6 – Tổng hợp các bài soan van lop 6 hay nhất do cô giáo Vũ Thị Phương lớp giáo viên trường THCS Lê Thanh biên soạn.

Soạn bài Danh từ lớp 6 I. Đặc điểm của danh từ. 1. Xác định danh từ trong cụm danh từ dưới in đâm, a. Trâu,...

Soạn bài Thạch Sanh lớp 6 (Truyện cổ dân gian Thạch Sanh) I. Tìm hiểu văn bản Câu 1: – Sự ra đời của Thạch...