Soạn văn 6

Soạn văn lớp 6 – Tổng hợp các bài soan van lop 6 hay nhất do cô giáo Vũ Thị Phương lớp giáo viên trường THCS Lê Thanh biên soạn.

I. Kiến thức cơ bản 1. Đọc các đoạn trích và trả lời các câu hỏi a. Hình ảnh so sánh được thể hiện bằng những từ ngữ...