Soạn văn 12

Soạn văn lớp 12 – Tổng hợp những bài soan van lop 12 hay nhất, dễ hiểu nhất được tổng hợp trên toàn quốc cho thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh …

soan van 12

I. Tiểu sử –      Nguyễn Khuyến có tên là Nguyễn Văn Thắng, hiệu Quế Sơn, tự Miễn Chi. Ông sinh năm 1835 mất năm 1909....