Soạn văn 10

Soạn văn lớp 10 – Những bài soan van lop 10 do cô giáo Bùi Tú Linh trường THPT chuyên Hà Nam tổng hợp và biên soạn.

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

1) Văn bản là gì? –  Văn bản là một sản phẩm giao tiếp bằng ngôn ngữ được ghi chép lại gồm nhiều câu, trong đó nó chứa...

Soạn bài Ca dao hài hước

I. Vài nét về ca dao – Ca dao hài hước bằng nghệ thuật trào lộng, hóm hỉnh thể hiện niềm tin, lạc quan vào cuộc sống của...