Soạn văn 10

Soạn văn lớp 10 – Những bài soan van lop 10 do cô giáo Bùi Tú Linh trường THPT chuyên Hà Nam tổng hợp và biên soạn.

I. Đề bài tham khảo Đề 1: Anh (chị) hiểu thế nào là thể truyền kì qua một số tác phẩm đã học? Đề 2: Viết một bài văn ngắn...

I. Kiến thức cơ bản 1. Yêu cầu cơ bản của văn nghị luận – Yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất của một bài văn nghị luận...