SOẠN BÀI VĂN BẢN THÔNG BÁO LỚP 8

Loading...

SOẠN BÀI VĂN BẢN THÔNG BÁO LỚP 8

I, Tìm hiểu các đặc điểm của văn bản thông báo

Trong các văn bản trên:
Người thông báo: P Hiệu trưởng (vb1). Liên đội trưởng (vb2)
Người nhận thông báo: Các GVCN và các lớp trưởng (vb1), các chi đội TNTP Hồ Chí Minh (vb2)
Mục đích thông báo: các GVCN và học sinh biết kế hoạch duyệt văn nghệ (vb1),  KHĐH đại biểu liên đội TNTP HCM (vb2)
Nội dung thông báo: thường là những thông tin cụ thể về công việc phải làm để những người dưới quyễn biết để thực hiện
Thể thức của văn bản thông báo: tuân theo thể thức hành chính

II, Những tình huống cần làm văn bản thông báo

Một số trường hợp cần viết thông báo
Tình huống a: cần viết bản tường trình với cơ quan công an
Tình huống b: phải viết văn bản thông báo
Tình huống c: có thể viết văn bản thông báo. Với các đại biểu- khách thì cần có giấy mời trang trọng

III, Cách làm văn bản thông báo

Các tình huống cần làm văn bản thông báo:
Nhà trường thông báo và thông báo cho giáo viên, cán bộ và học sinh trong toàn trường
BCH liên đội TNTP HCM thông báo và thông báo cho các bạn chỉ huy trong toàn trường
Cách làm văn bản thông báo
Thể thức mở đầu
Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc
Quốc hiệu, tiêu ngữ
Thời gian và địa điểm làm văn bản thông báo
Nội dung thông báo
Thể thức kết thúc văn bản thông báo
Nơi nhận (ghi phía dưới bên trái)
Kí tên và ghi đủ họ tên, chức vụ của người có trách nhiệm thông báo (ghi phía dưới bên phải)

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ! Thích hay chia sẻ bài viết với bạn bè:

Bài viết liên quan