Soạn bài Từ đồng nghĩa lớp 7

Loading...

Soạn bài Từ đồng nghĩa lớp 7.

I Thế nào là từ đồng nghĩa

1.Từ đồng nghĩa với từ rọi và trông: là chiếu, soi

2.
Đồng nghĩa với từ trông : có 3 cách hiểu
Một là mong, ngóng, chờ đợi một thứ gì đó
Hai là chăm sóc, bảo vệ một người nào đó hay một thứ gì quan trọng
Ba là nhìn, ngó về một cái gì đó


II Các loại từ đồng nghĩa

1.Quả và trái cùng nghĩa với nhau.  Quả là tên gọi của toàn dân còn trái là tên gọi địa phương. Vì thế hai từ này có thể hoán đổi vị trí cho nhau mà không làm mất đi nghĩa của câu.

2.
Nghĩa của bỏ mạng và hi sinh :
Nhìn chung hai từ này có nghĩa giống nhau đều là nói về cái chết của con người.
Khác nhau ở chỗ :
Bỏ mạng thường là cái chết vô ích mang sắc thái khinh bỉ
Hi sinh là cái chết cao cả có ích được người đời kính trọng.


III Sử dụng từ đồng nghĩa

1. Từ quả và trái có thể thay thế vị trí cho nhau mà không làm mất đi ý nghĩa của câu.
Từ bỏ mạng và hi sinh không thể hoán đổi vị trí cho nhau bởi nó sẽ làm mất đi ý nghĩa của câu.
Như vậy ta thấy được không phải từ đồng nhĩa nào cũng có thể thay thế cho nhau.

2. Ở bài 7, trong đoạn trích Chinh phị ngâm khúc lấy tiêu đề là sau phút chia li mà không phải sau phút chia tay vì :
– Sau phút chia li thể hiện sự trang trọng thành kính giữa người đi kẻ ở đau đớn xót xa.
– Sau phút chia tay thể hiện sự chia cắt bình thường giữa người với người.

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ! Thích hay chia sẻ bài viết với bạn bè:

Bài viết liên quan