Soạn bài Luyện tập viết biên bản văn lớp 9

Loading...

Soạn bài Luyện tập viết biên bản văn lớp 9

I. Ôn tập lí thuyết

1. Mục đích của biên bản là nhằm ghi lại một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra.
2. Người viết biên bản cần:
+ Có thái độ trung thực
+ Chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.
3. Bố cục của biên bản gồm 3 phần chủ yếu sau:
+ Phần mở đầu (phần thủ tục):
•    Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với văn bản sự vụ, hành chính).
•    Tên biên bản
•    Thời gian
•    Địa điểm
•    Thành phần tham dự và chức trách của họ.
+ Phần nội dung: Diễn biến và kết quả của sự việc.
+ Phần kết thúc:
•    Thời gian kết thúc
•    Chữ kí và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính
•    Văn bản và hiện vật kèm theo (nếu có)
4. Lời văn trình bày của biên bản cần cô đọng, ngắn gọn, xúc tích.

II. Luyện tập

Viết biên bản cho Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ văn

* Gợi ý làm bài: Dựa vào những dữ liệu cho sẵn, xây dựng một biên ban trao đổi kinh nghiệm học tập.

_ Cần chú ý trật tự trình bày:

+ Trường
+ Lớp
+ Tiêu ngữ: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
+ Tên biên bản: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn ngữ văn
+ Thời gian diễn ra hội nghị
+ Thành phần tham dự
+ Địa điểm diễn ra hội nghị:
+ Người chủ trì: cô Lan
+ Nội dung hội nghị ( viết bám sát vào phần dàn ý cho sẵn)

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ! Thích hay chia sẻ bài viết với bạn bè:

Bài viết liên quan