SOẠN BÀI LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

Loading...

SOẠN BÀI LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

Mục đích viết văn bản tường trình: nhằm trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải xem xét.

Điểm giống và khác nhau giữa văn bản tường trình và văn bản thông báo:
Giống nhau: đều là những văn bản thuộc loại hành chính, đều có nơi gửi (hoặc người gửi) và nơi nhận (hoặc người nhận)

Khác nhau:
Nội dung thông báo là nhằm truyền đạt thông tin cụ thể của cơ quan, đoàn thể, người tổ chức báo cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể, hoặc những ai quan tâm đến nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham gia.

Nội dung tường trình là nhằm để trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra hậu quả cần phải xem xét. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc. người nhận tường trình là cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ! Thích hay chia sẻ bài viết với bạn bè:

Bài viết liên quan