SOẠN BÀI LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN THÔNG BÁO

Loading...

LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN THÔNG BÁO.

Những tình huống cần làm văn bản thông báo:
Khi có một kế hoạch cần triển khai
Khi có một sự kiện, sự việc cần thông báo rộng rãi

Người thông báo: cơ quan, đoàn thể, người tổ chức
Người được thông báo: thành viên đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham gia

Nội dung và thể thức của một văn bản thông báo:
Nội dung thông báo thường la cấp trên thông báo cho những người dưới quyền.

Văn bản thông báo có những mục:
Thể thức mở đầu văn bản thông báo
Nội dung thông báo
Thể thức kết thúc văn bản thông báo

Văn bản thông báo và văn bản tường trình có những điểm giống và khác nhau:
Giống nhau: đều là những văn bản thuộc loại hành chính, đều có nơi gửi (hoặc người gửi) và nơi nhận (hoặc người nhận)

Khác nhau:

Nội dung thông báo là nhằm truyền đạt thông tin cụ thể của cơ quan, đoàn thể, người tổ chức báo cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể, hoặc những ai quan tâm đến nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham gia.

Nội dung tường trình là nhằm để trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra hậu quả cần phải xem xét. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc. người nhận tường trình là cá nhân hoặc cơ quan có thẩm qyền xem xét và giải quyết

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ! Thích hay chia sẻ bài viết với bạn bè: