Archive: Page 2

soan bai on tap ve lam van

1. Ôn lại những kiến thức về các kiểu văn bản và các phương thức biểu đạt: – Trong chương trình học ở bậc Trung học...

soan bai van ban quang cao

I. Kiến thức cơ bản 1. Vai trò của quảng cáo – Quảng cáo cung cấp các thông tin liên quan đến hàng hóa, sản phẩm nhằm mục...